Akkerwijzer.nl - Website voor akkerbouwers http://www.akkerwijzer.nl/ Hét platform voor de akkerbouwer bevat het laatste nieuws over aardappelen, graan, suikerbieten, uien, vollegrondsgroente, marktprijzen, weer en nog veel meer. nl Van Dam weigert status rampgebied en WTS voor gedupeerde telers http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9747/van-dam-weigert-status-rampgebied-en-wts-voor-gedupeerde-telers http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9747/van-dam-weigert-status-rampgebied-en-wts-voor-gedupeerde-telers Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft vandaag een bezoek gebracht aan enkele agrarische bedrijven, die door het uitzonderlijke noodweer extreem zware schade hebben opgelopen. Eén van hen was lelieteler Wilbert Mans uit Weert. Van Dam wil zijn inzet met onder meer banken en borgstelling richten op de behoud van bedrijven, die het op eigen kracht niet dreigen te redden en mogelijk failliet gaan. Hij voelt er echter niets voor om de getroffen regio te bestempelen als rampgebied en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) van toepassing te verklaren.Lees alles over de gevolgens van het noodweer in het Dossier op Akkerwijzer Wed, 29 Jun 16 21:00:00 +0200 Rabobank: Uitstel van betaling voor boeren na extreme buien http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9744/rabobank--uitstel-van-betaling-voor-boeren-na-extreme-buien http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9744/rabobank--uitstel-van-betaling-voor-boeren-na-extreme-buien De Rabobank komt boeren in Brabant en Limburg die zijn gedupeerd door het extreme weer tegemoet. Met een aantal noodfaciliteiten wil de bank op de korte termijn de financiële problemen bij de getroffen ondernemers te kunnen voorkomen en verlichten. Wed, 29 Jun 16 16:30:00 +0200 ABN-Amro: stimulans biologische landbouw gewenst http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9745/abn-amro--stimulans-biologische-landbouw-gewenst http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9745/abn-amro--stimulans-biologische-landbouw-gewenst De groei van de biologische markt gaat snel, sneller dan de groei van het aantal biologische bedrijven. Volgens ABN-Amro is het aantal biologische landbouwbedrijven in Nederland al enkele jaren stabiel op ongeveer 1.600. De bank beveelt aan om vanuit overheid en bedrijfsleven de primaire productie voor biologisch te stimuleren. Wed, 29 Jun 16 16:30:00 +0200 Klasse E van nacontrolegroep 1 en 2 integraal onder nacontrole http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9742/klasse-e-van-nacontrolegroep-1-en-2-integraal-onder-nacontrole http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9742/klasse-e-van-nacontrolegroep-1-en-2-integraal-onder-nacontrole Klasse E van de nacontrolegroepen 1 en 2 valt dit jaar integraal onder de nacontrole. Dit heeft de vaste commissie voor pootaardappelen vandaag besloten. Wed, 29 Jun 16 16:00:00 +0200 Termijnmarkt sluit weer vast http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9746/termijnmarkt-sluit-weer-vast http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9746/termijnmarkt-sluit-weer-vast Het prijsverloop op de termijnmarkt was vast na een afwachtende opening. Vanmorgen startte de handel een fractie lager op 15,30 euro maar in de loop van de dag nam de koopbelangstelling weer toe. Wed, 29 Jun 16 16:00:00 +0200 'Primen loont zeker bij direct buitje na uienzaai' http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9743/primen-loont-zeker-bij-direct-buitje-na-uienzaai http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9743/primen-loont-zeker-bij-direct-buitje-na-uienzaai Het effect van primen van zaaizaad bij uien is per seizoen verschillend. Arjan van Ramshorst van uienhandelsbedrijf Gebroeders van Liere denkt toch dat in het geval vlak na zaai een buitje regen komt en de uien mooi gelijkmatig kiemen deze behandeling snel loont, al is het maar omdat het gewas bij gelijkvormig weggroeien zoveel gemakkelijker te verzorgen is en kwalitatief beter wordt. „Kwaliteit wordt steeds vaker betaald”, concludeert Van Ramshorst. Wed, 29 Jun 16 15:00:00 +0200 Foto's: Gewassen en bodembewerking op open dag Ebelsheerd http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9740/fotos--gewassen-en-bodembewerking-op-open-dag-ebelsheerd http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9740/fotos--gewassen-en-bodembewerking-op-open-dag-ebelsheerd Tijdens de open dag van SPNA-proefbedrijf Ebelsheerd stonden gewassen en grondbewerking op de zware Groningse klei centraal. 350 tot 400 akkerbouwers uit de regio informeerden zich over de stand van de techniek, middelengebruik en grondbewerking. Bekijk ook de video: Ploegdemo op de zware klei bij proefboerderij Ebelsheerd Wed, 29 Jun 16 13:00:00 +0200 'Hybride tarwe haalt meer uit beperkte inputs' http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9739/hybride-tarwe-haalt-meer-uit-beperkte-inputs http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9739/hybride-tarwe-haalt-meer-uit-beperkte-inputs Met een groter wortelstelsel, hogere korrel opbrengst (8-10 procent), hogere eiwitgehaltes en betere ziekteresistenties liggen er goede kansen voor hybride granen. Het grotere wortelstelsel zorgt voor een beter prestatie onder minder goede omstandigheden en onder stress. Dat zei René Boons van Saaten Union dinsdagavond bij een veldbezoek georganiseerd door van Profytodsd. Ongeveer 30 akkerbouwers en een handvol medewerkers van Profytodsd en andere bedrijven bezocht een perceel Hyfi hybride tarwe bij akkerbouwer Arno Mulder in Ens. Wed, 29 Jun 16 11:00:00 +0200 NEPG: uitbreiding areaal aardappelen deels verloren http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9738/nepg--uitbreiding-areaal-aardappelen-deels-verloren http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9738/nepg--uitbreiding-areaal-aardappelen-deels-verloren Het areaal consumptieaardappelen in Noordwest-Europa beslaat dit jaar 552.000 hectare, dat is 4,9 procent meer dan vorig jaar. Deze groei is echter door de zware buien van de laatste weken deels verloren gegaan. Dat is de inschatting van de NEPG, de vereniging van aardappeltelers in Noordwest-Europa. Wed, 29 Jun 16 10:00:00 +0200 Sam de Visser: niets in grondmonsters, dan verder kijken! http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9736/sam-de-visser--niets-in-grondmonsters-dan-verder-kijken http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9736/sam-de-visser--niets-in-grondmonsters-dan-verder-kijken Dat de oplossingen voor de uitdagingen van TopBodem-deelnemers niet altijd voor de hand liggen is goed te zien bij Sam de Visser uit Biddinghuizen. Hij hoopte verschillen in groei in zijn uien te kunnen verklaren uit de bodemsamenstelling. De analyse van grondmonsters levert echter te weinig op om daar verder mee te kunnen. Wed, 29 Jun 16 09:25:00 +0200 NAK: 822 hectare pootgoed in klasse verlaagd http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9737/nak--822-hectare-pootgoed-in-klasse-verlaagd http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9737/nak--822-hectare-pootgoed-in-klasse-verlaagd De NAK heeft tot nu toe 822 hectare pootgoed in klasse verlaagd, waarvan 170 hectare is afgekeurd. Daarmee is het oppervlakte dat is verlaagd of afgekeurd aanzienlijk groter dan vorig jaar rond deze tijd, maar kleiner dan de stand van 2014. Wed, 29 Jun 16 09:00:00 +0200 Stemphylium in noordelijk zand- en dal/veengrond in bieten http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9735/stemphylium-in-noordelijk-zand--en-dal-veengrond-in-bieten http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9735/stemphylium-in-noordelijk-zand--en-dal-veengrond-in-bieten Op diverse bietenpercelen in Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen is stemphylium gevonden. Dat is gebleken uit bladmonsters die de deelnemers van de flitsbijeenkomsten van Suiker Unie hadden meegenomen. Wed, 29 Jun 16 08:15:00 +0200 Ploegdemo op de zware klei bij proefboerderij Ebelsheerd http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9734/ploegdemo-op-de-zware-klei-bij-proefboerderij-ebelsheerd http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9734/ploegdemo-op-de-zware-klei-bij-proefboerderij-ebelsheerd Tijdens de open dag van de noordelijke proefboerderij was er onder meer een ploegdemonstratie van vier verschillende ploegen: twee standaardploegen die bovenover ploegen en twee ondiep ploegende eco-ploegen. Dat het bovenover ploegen niet altijd even makkelijk is op de Oldambtster klei werd ook duidelijk tijdens de demonstratie. Naast deze demo was er de mogelijkheid om de proefvelden te bekijken. De open dag van Ebelsheerd trok 350 tot 400 bezoekers. Wed, 29 Jun 16 08:00:00 +0200 Aviko-pool €173,64 per ton http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9733/aviko-pool--17364-per-ton http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9733/aviko-pool--17364-per-ton De Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato heeft voor oogst 2015 een poolprijs gerealiseerd van € 173,64 per 1.000 kg. Deze prijs geldt voor de rassen Agria en Innovator in de pool mét voorverkoop, geleverd in week 13. Tue, 28 Jun 16 18:10:00 +0200 Nieuwe full-service dealer dewulf~miedema in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9645/nieuwe-full-service-dealer-dewulf-miedema-in-oostelijk-en-zuidelijk-flevoland http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9645/nieuwe-full-service-dealer-dewulf-miedema-in-oostelijk-en-zuidelijk-flevoland Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn belangrijke gebieden in de aardappelteelt. Veel professionele telers met een moderne bedrijfsvoering. Een gebied waarbij de telers, de dealers, en dus ook dewulf~miedema, continu in beweging zijn. Tue, 28 Jun 16 08:00:00 +0200 Open dag Week van de Akkerbouw trekt 20.000 bezoekers http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9732/open-dag-week-van-de-akkerbouw-trekt-20000-bezoekers http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9732/open-dag-week-van-de-akkerbouw-trekt-20000-bezoekers De open dag aan het eind van de Week van de Akkerbouw heeft 20.000 bezoekers naar de honderd open bedrijven getrokken. Dat zegt de organisatie van het evenement. De deelnemende bedrijven organiseerden op zaterdag 25 juni rondleidingen, proeverijen en activiteiten voor jong en oud. Tue, 28 Jun 16 08:00:00 +0200 ‘Gevolgen noodweer behandelen als nationale ramp’ http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9730/-gevolgen-noodweer-behandelen-als-nationale-ramp- http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9730/-gevolgen-noodweer-behandelen-als-nationale-ramp- De schade die het noodweer afgelopen weken heeft veroorzaakt in de land- en tuinbouw is dermate groot, dat sprake is van een ramp. De LTO-organisaties vragen het kabinet dan ook om de zeer ingrijpende gevolgen te bestempelen als een nationale ramp, zodat de Wet Tegemoetkoming Schades in werking kan treden. Mon, 27 Jun 16 21:00:00 +0200 Brexit drukt stempel op graanmarkten http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9731/brexit-drukt-stempel-op-graanmarkten http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9731/brexit-drukt-stempel-op-graanmarkten De nieuwe week begon zoals de graanmarkten afgelopen week eindigen namelijk met de focus op Brexit. De valutamarkten vertoonden vrijdag lagere wisselkoersen voor de Britse pond en de euro ten opzichte van de dollar. Mon, 27 Jun 16 19:00:00 +0200 Aardappeltermijnmarkt maakt pas op de plaats http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9727/aardappeltermijnmarkt-maakt-pas-op-de-plaats http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9727/aardappeltermijnmarkt-maakt-pas-op-de-plaats De aardappeltermijnmarkt maakte na het weekend een pas op de plaats. De opening was prijshoudend met een hoogste prijs van 15,80 euro maar de markt zwakte later op de dag af naar 15,30 euro. Het slot was weer goed prijshoudend met een laatste zaak van 15,60(-0,30) euro. Mon, 27 Jun 16 16:00:00 +0200 Veel belangstelling voor groei bietenareaal http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9728/veel-belangstelling-voor-groei-bietenareaal http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9728/veel-belangstelling-voor-groei-bietenareaal Akkerbouwers willen graag hun areaal bieten uitbreiden. Ruim de helft van de leden van Cosun geeft aan met minimaal 30 procent te willen uitbreiden. Mon, 27 Jun 16 16:00:00 +0200 Bio vul- en wasplaats op ‘Kollumerwaard’ tegen erfafspoeling http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9729/bio-vul--en-wasplaats-op--kollumerwaard--tegen-erfafspoeling http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9729/bio-vul--en-wasplaats-op--kollumerwaard--tegen-erfafspoeling De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) opent op haar proefboerderij de Kollumerwaard een biologische vul- en wasplaats. Het doel van deze wasplaats is het reduceren van erfafspoeling. Mon, 27 Jun 16 14:25:00 +0200 Akkerbouwers positief over Week van de Akkerbouw http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9723/akkerbouwers-positief-over-week-van-de-akkerbouw http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9723/akkerbouwers-positief-over-week-van-de-akkerbouw Het initiatief De Week van de Akkerbouwer wordt breed gedragen onder de akkerbouwers. In de wekelijkse poll van Akkerwijzer.nl geeft ruim 90 procent van de respondenten aan dat ze de week goed voor de sector vinden. Mon, 27 Jun 16 11:25:00 +0200 Lamb Weston investeert in fritesfabriek Rusland http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9724/lamb-weston-investeert-in-fritesfabriek-rusland- http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9724/lamb-weston-investeert-in-fritesfabriek-rusland- Lamb Weston / Meijer en de Russische Belaya Dacha hebben samen een joint venture opgericht voor een fritesfabriek in de speciale economische zone in Lipetsk, 450 km ten zuiden van Moskou. Beide partijen verwachten hiermee de snel groeiende Russische fritesmarkt beter te kunnen bedienen. Mon, 27 Jun 16 11:00:00 +0200 Natste juni ooit gemeten: 250 mm in één maand http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9722/natste-juni-ooit-gemeten--250-mm-in-een-maand http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9722/natste-juni-ooit-gemeten--250-mm-in-een-maand Nog nooit zijn in de maand juni zulke grote hoeveelheden neerslag gemeten als dit jaar. Het Limburgse Ysselsteyn boekte het record met 250 mm in één maand, meldt Weeronline. Mon, 27 Jun 16 09:00:00 +0200 Goed bodembeheer essentieel voor duurzame voedselproductie http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9692/goed-bodembeheer-essentieel-voor-duurzame-voedselproductie http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9692/goed-bodembeheer-essentieel-voor-duurzame-voedselproductie Afgelopen mei vond het slotdebat plaats van de serie landbouw- en voedseldialogen onder de titel “It’s the food, my friend”. Ontwikkelingen wereldwijd hebben een invloed op ons voedselsysteem. Stijgende onvrede over dierenwelzijn, klimaatverandering, maar ook massale vluchtelingenstromen hebben een sterke impact. Er lijkt een gemeenschappelijke opvatting bij wetenschappers dat we volop aandacht dienen te hebben voor de ecologische bestendigheid van ons voedselsysteem. Dat betekent aandacht voor gezond en ecologisch verantwoord voedsel. Het betekent ook meer aandacht dan ooit voor verstandig bodembeheer. Nederland speelt daarin een belangrijke rol. Als handelaar, maar vooral ook als veredelaar en ontwikkelaar van voedsel. Vandinter Semo deelt graag een aantal bevindingen die tijdens het slotdebat van dit visiedebat aan de orde kwamen. Mon, 27 Jun 16 08:30:00 +0200 Stemphylium en cercospora gevonden in Limburg en West-Brabant http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9721/stemphylium-en-cercospora-gevonden-in-limburg-en-west-brabant http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9721/stemphylium-en-cercospora-gevonden-in-limburg-en-west-brabant Op bietenpercelen in Limburg en West-Brabant zand is stemphylium en cercospora gevonden. De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in deze gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen te controleren. Mon, 27 Jun 16 08:00:00 +0200 Stuyt: regelbare drainage nuttig voor akkerbouwer http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9717/stuyt--regelbare-drainage-nuttig-voor-akkerbouwer http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9717/stuyt--regelbare-drainage-nuttig-voor-akkerbouwer Drainagedeskundige Lodewijk Stuyt ziet veel mogelijkheden in regelbare drainage. De aanleg van dergelijke systemen is duurder dan gewone drainage, maar er zitten duidelijke voordelen aan, zegt hij in vakblad Akker van 25 juni. Sun, 26 Jun 16 09:05:00 +0200 Open dag van de akkerbouw met boer en product http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9720/open-dag-van-de-akkerbouw-met-boer-en-product http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9720/open-dag-van-de-akkerbouw-met-boer-en-product De consument was vandaag welkom bij honderd akkerbouwers in het hele land. Ook de familie Reijne uit Dronten deed mee. Ze combineerden de dag met de vijfde open dag van de agrarische natuurvereniging Rondom het Greppelveld. Ineke Reijne ontving iedere bezoeker persoonlijk en vertelde wat ze konden doen op het erf. Op haar Speelboerderij Plexat is ze altijd druk bezig met jonge bezoekers die komen voor de kippen, de geit, de pony en varken Dotje en met gasten die voor de theetuin of het maïsdoolhof komen. Hans Reijne ging vandaag mee met de bezoekers naar de percelen achter de boerderij. Samen met buurman René Buist op de oldtimertrekker met kar gaan de mensen langs tarwe, aardappelen, witlofpennen, zaaiuien en suikerbieten. Een spatje regen mocht de pret niet drukken. bekijk de foto's van de open dag Sat, 25 Jun 16 21:00:00 +0200 Eerste Broedplaats Veldleeuwerik bij Drentse akkerbouwer http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9719/eerste-broedplaats-veldleeuwerik-bij-drentse-akkerbouwer http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9719/eerste-broedplaats-veldleeuwerik-bij-drentse-akkerbouwer Het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong uit Odoorn wordt de eerste ‘Broedplaats Veldleeuwerik’ van Nederland. Dat heeft gedeputeerde Henk Jumelet vandaag bekendgemaakt tijdens de opening van open dagen in de Week van de Akkerbouw. Sat, 25 Jun 16 19:00:00 +0200 CBS: dit jaar meer uien, gerst en bieten, minder tarwe http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9718/cbs--dit-jaar-meer-uien-gerst-en-bieten-minder-tarwe http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/9718/cbs--dit-jaar-meer-uien-gerst-en-bieten-minder-tarwe Akkerbouwers telen dit jaar meer uien, suikerbieten en gerst dan vorig jaar. Het areaal tarwe is gekrompen ten opzichte van 2015. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2016. Sat, 25 Jun 16 12:00:00 +0200